CENNIK

Cennik za przebywanie w strefie płatnej pływalni przez 60 minut (ceny brutto) - obowiązuje od 01.01.2017 r.

 

Tabela 1. Cennik dla osób korzystających z pływalni (obejmuje niecki basenowe, zjeżdżalnię, jacuzzi) – indywidualny.

Cennik indywidualny

Normalny [zł]

Ulgowy [zł]

Rodzinny [zł]

1 lub 2 osoby dorosłe

+ min. 1 dziecko

(do 18 r. .ż.)

1h

11,00

9,00

9 zł za osobę

Opata za przedłużenie pobytu za 1 minutę

0,15

0,12

0,12 za osobę

 

 Tabela 2. Cennik dla osób korzystających z pływalni (obejmuje niecki basenowe, zjeżdżalnię, jacuzzi) – grupowy – obowiązuje cały dzień [VAT 8%, zwolniony].

 

Cennik grupowy

Normalny [zł]

Ulgowy [zł]

1h

9,00

7,00

2h

16,20

12,40

Opata za przedłużenie pobytu za 1 minutę

0,12

0,09

 

 1. Minimalna liczebność grupy to 10 osób, natomiast maksymalna 60 osób.

 2. Przy biletach ulgowych - wstęp opiekuna bezpłatny.

 3. Bilet ulgowy przysługuje osobie w wieku od 4 do 18 roku życia za okazaniem dokumentu z datą urodzenia, osobom niepełnosprawnym (na podstawie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność) oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

 

Tabela 3. Karnety wielofunkcyjne [VAT 8%].

 

Wartość karnetu (opłata) [zł]

Przysługujący rabat

(naliczany przy każdorazowym wejściu)

Termin ważności

[dni]

20

0%

jednorazowe wejście 2 h

50

10%

90

100

15%

90

250

20%

180

500

25%

365

1000

30%

365

 

 1. Karnet upoważnia do wstępu dowolnej osoby/osób zgodnie z cennikiem indywidualnym (tab.1) z zastosowaniem rabatu do wyczerpania limitu.

 2. Przy wydawaniu karnetu pobierana jest jednorazowa opłata w kwocie 10 zł (płatne gotówką), za wyjątkiem karnetu jednorazowego, upoważniającego do wstępu jednej osoby.

 3. Karnet umożliwia rozliczenie lekcji nauki pływania, określonych w Tabel 5 niniejszego cennika, bez naliczania wynikającego z karnetu rabatu.

 

Tabela 4. Karnety indywidualne [VAT 8%].

 

Nazwa karnetu

Typ karnetu

Opłata [zł]

Termin ważności

[dni]

Indywidualny 30

normalny

132

30

ulgowy

108

senior

72

Indywidualny 90

normalny

330

90

ulgowy

270

senior

162

Indywidualny 180

normalny

528

180

ulgowy

432

senior

270

Indywidualny 365

normalny

924

365

ulgowy

756

senior

540

 

 

 1. Karnet upoważnia do nielimitowanego wstępu na basen osoby przypisanej do karnetu z zastrzeżeniem pkt 2.

 2. Karnety typu senior zapewniają nielimitowane korzystanie z obiektu osobom po 55 roku życia, w godzinach 700 – 1500.

 3. Przy wydawaniu karnetu pobierana jest jednorazowa opłata w kwocie 10 zł (płatne gotówką).

 4. Wejście tylko i wyłącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

 

Tabela 5. Oferty dodatkowe [VAT 8%, zwolniony, 23%].

 

Usługa

Cena za 60 min. w strefie płatnej, w tym 45 min. zajęć - za osobę

dla posiadaczy karnetu indywidualnego

dla osób pozostałych

Nauka pływania – indywidualna

30 zł

35 zł

Nauka pływania – grupowa 2 os.

25 zł

30 zł

Nauka pływania – grupowa 3-5 os.

20 zł

25 zł

Nauka pływania (szkoły w-f), do 15 os.

40 zł

Aqua Fitness

18 zł

Aqua Fitness - karnet 5 wejść, ważność 3 miesiące

75 zł

1. Przy wydawaniu karnetu pobierana jest jednorazowa opłata w kwocie 10 zł.

2. Po przekroczdeniu 60 minut opłata jest naliczana zgodnie z cennikiem z Tabeli 1 za przekroczoną 1 minutę.

 

Tabela 6. Rezerwacje + opłaty różne [VAT 8%, zwolniony, 23%].

 

L. p.

Tory

Cena za 1h [zł]

1

1 tor – basen pływacki (max 8 osób)

80,00

2

6 torów – basen pływacki (max 48 osób)

360,00

3

1 tor – basen rekreacyjny (max 6 osób)

60,00

4

2 tory – basen rekreacyjny (max 15 osób)

120,00

5

niecka rekreacyjna + atrakcje basenowe (maksymalnie 30 osób)

250,00

6

obiekt sportowy (maksymalnie 70 osób)

600,00

7

Opłata za uszkodzenie lub zgubienie transpondera

30,00

 1. Rezerwacje więcej niż jednego toru z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem.

 

Dzieci w wieku do 4 lat – wstęp wolny.

Uprawnieni do biletu ulgowego:

- dzieci w wieku od 4 do 18 lat,

- uczniowie szkół oraz studenci za okazaniem legitymacji do ukończenia 26 roku życia,

- emeryci i renciści za okazaniem legitymacji,

- osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem, po okazaniu zaświadczenia. 

 

Oferty specjalne:

 „Poranne tanie pływanie” - 50% ceny biletu w godzinach porannych tj. do 900.

Galeria: