CENNIK

Pływalnia Powiatowa w Rykach

Cennik za przebywanie w strefie płatnej pływalni przez 60 minut (ceny brutto).

 

Tabela 1. Cennik dla osób korzystających z pływalni (obejmuje niecki basenowe, zjeżdżalnię, jacuzzi) – indywidualny.

Cennik indywidualny

Normalny  [zł]

(stawka VAT - 8%)

Ulgowy  [zł]

(stawka VAT - 8%)

Dni powszednie od godz. 700-1500

 

Dni powszednie od godz. 1500-2100

Weekendy (sb-nd) i dni św. 700-2100

Dni powszednie od godz. 700-1500

Dni powszednie od godz. 1500-2100

Weekendy (sb-nd) i dni św. 700-2100

1h

9,00

10,00

11,00

7,00

8,00

9,00

2h

16,00

18,00

20,00

12,00

14,00

16,00

3h

21,00

24,00

27,00

15,00

18,00

21,00

Opata za przedłużenie pobytu za 1 minutę

0,15

0,17

0,19

0,12

0,14

0,15

 

Cennik indywidualny

Rodzinny [zł]

Dni powszednie od godz. 700-1500

Dni powszednie od godz. 1500-2100

Weekendy (sb-nd) i dni św. 700-2100

1h

14,00*

23,00**

16,00*

26,00**

18,00*

29,00**

2h

25,00*

41,00**

29,00*

47,00**

32,00*

52,00**

3h

34,00*

55,00**

38,00**

62,00**

43,00*

69,00**

 

Opata za przedłużenie pobytu za 1 minutę

0,24*

0,39**

0,27*

0,44**

0,30*

0,49**

Dopłata do biletu rodzinnego za każde kolejne dziecko [zł]

5,00

6,00

7,00

Bilety rodzinne:

* 1 os. dorosła + 1 dziecko od 4 do 13 roku życia, dopłata za każde następne dziecko od 4 do 13 roku życia 5 zł/1h (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15) natomiast dopłata za każde następne dziecko od 4 do 13 roku życia 6 zł/1h (od poniedziałku do piątku od godz. 15-21) lub w weekendy 7 zł/1h i dni świąteczne; dopłatę do biletów rodzinnych można dokonać dla maksymalnie 5 dzieci;

** 2 os dorosłe + 1 dziecko od 4 do 13 roku życia, dopłata za każde następne dziecko od 4 do 13 roku życia 5 zł/1h (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15) natomiast dopłata za każde następne dziecko od 4 do 13 roku życia 6 zł/1h (od poniedziałku do piątku od godz. 15-21) lub w weekendy 7 zł/1h i dni świąteczne; dopłatę do biletów rodzinnych można dokonać dla maksymalnie 5 dzieci.

 

Tabela 2.     Cennik dla osób korzystających z pływalni (obejmuje niecki basenowe, zjeżdżalnię, jacuzzi) – grupowy.

Cennik Grupowy

Normalny  [zł] (stawka VAT - 8%)

Ulgowy  [zł](stawka VAT - 8%)

Dni powszednie od godz. 700-1500

Dni powszednie od godz. 1500-2100

Weekendy (sb-nd) i dni św. 700-2100

Dni powszednie od godz. 700-1500  

 

Dni powszednie od godz. 1500-2100

Weekendy (sb-nd) i dni św. 700-2100

1h

8,00

9,00

10,00

6,40

7,00

8,00

2h

14,00

16,00

18,00

10,80

12,00

14,00

3h

18,00

21,00

24,00

13,20

15,00

18,00

Opata za przedłużenie pobytu za 1 minutę

0,14

0,15

0,17

0,11

0,12

0,14

1. Minimalna liczebność grup to 10 osób, natomiast maksymalna 60 osób.

2. Przy biletach ulgowych - wstęp opiekuna bezpłatny.

3. Bilet ulgowy przysługuje osobie w wieku od 4 do 18 roku życia za okazaniem dokumentu z datą urodzenia, osobom niepełnosprawnym (na podstawie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność) oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

 

Tabela 3. Karnety wielofunkcyjne. 

Wartość karnetu (opłata) [zł]

Kwota do wykorzystania

(rabat naliczany przy każdorazowym wejściu)

Termin ważności

[dni]

50

10%

30

100

15%

45

250

20%

90

500

25%

180

1000

30%

360

1. Karnet upoważnia do wstępu dowolnej osoby/osób zgodnie z cennikiem indywidualnym (tab.1) z zastosowaniem rabatu do wyczerpania limitu.

2. Przy wydawaniu karnetu pobierana jest jednorazowa kaucja w kwocie 15 zł (płatne gotówką).

 

Tabela 4. Karnety indywidualne. 

Nazwa karnetu

Opłata [zł]

Termin ważności

[dni]

Srebrny (ulgowy)

120

30

Srebrny (normalny)

150

30

Grafitowy (ulgowy)

300

90

Grafitowy (normalny)

380

90

Złoty (ulgowy)

500

180

Złoty (normalny)

600

180

VIP (ulgowy)

850

365

VIP (normalny)

1 000

365

1. Karnet upoważnia do nielimitowanego wstępu na basen osoby przypisanej do karnetu.

2. Wejście tylko i wyłącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

3. Opłata uwzględnia kaucję za wydanie karnetu.

 

Tabela 5. Opłaty różne – dodatkowe, po dokonaniu opłaty za wstęp.

Usługa

Dni powszednie od godz. 700-1500 – opłata za 1 h

Pozostałe– opłata za 1 h

Wynajem 1 toru (maksymalnie 8 osób) – basen pływacki

45,00 zł (stawka VAT - 8%)

55,00 zł (stawka VAT - 8%)

Wynajem basenu pływackiego – 6 torów

225,00 zł (stawka VAT - 8%)

275,00 zł (stawka VAT - 8%)

Wynajem 1 toru (maksymalnie 8 osób) – basen do nauki pływalnia – maksymalnie 2 tory

40,00 zł (stawka VAT - 8%)

45,00 zł (stawka VAT - 8%)

Wynajem niecki do nauki pływania + atrakcje basenowe – maksymalnie 25 osób

200 zł (stawka VAT - 23%)

Wynajem jacuzzi maks. 5 osób

40 zł (stawka VAT – 8%)

Opłata za uszkodzenie lub zgubienie kluczyka magnetycznego

100 zł (stawka VAT - 8%)

 

Tabela 6. Nauka pływania, AquaFitness.

Usługa

 

Cena za 60 min. pobytu w strefie płatnej w tym 45 min. zajęć

dla stałych klientów (osób posiadających karnet indywidualny)

dla pozostałych klientów

Nauka pływania - indywidualna

30 zł

35 zł
Nauka pływania - grupowa 2 os. 25 zł 30 zł
Nauka pływania - grupowa 3 - 5 osób 20 zł 25 zł
AquaFitness 15 zł

  1. Po przekroczdeniu 60 minut opłata jest naliczana zgodnie z cennikiem z Tabeli 1 za przekroczoną 1 minutę.

 

 

Dzieci w wieku do 4 lat – wstęp wolny.

Uprawnieni do biletu ulgowego:

- dzieci w wieku od 4 do 18 lat,

- uczniowie szkół oraz studenci za okazaniem legitymacji,

- emeryci i renciści za okazaniem legitymacji,

- osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem, po okazaniu zaświadczenia.