INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.

 

W związku z tym informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) danych osobowych klientów i kontrahentów  jest: 

Dyrektor Pływalni Powiatowej w Rykach z siedzibą w Rykach, 08-500, ul. Wyczółkowskiego 10a lok 109.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi wskazanymi wyżej.

 

Dane osobowe klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:


- prowadzenia postępowań administracyjnych i realizacji zadań należących do właściwości powiatu na podstawie przepisów prawa,
- realizacji umów cywilnoprawnych,
-  wystawiania faktur, rachunków, regulowania płatności, windykacji należności.


Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Klienci i kontrahenci  mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale przepisy prawa mogą nakazywać podanie określonych danych jako niezbędne dla realizacji wymienionych celów.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

 

 

Załącznik: