Projekt "Budowa pływalni powiatowej w Rykach" zakończony

17 kwietnia 2013r odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Budowa krytej pływali powiatowej w Rykach” wieńcząca budowę tego jakże oczekiwanego przez mieszkańców obiektu. Były podziękowania, życzenia, a przede wszystkim symboliczne przecięcie wstęgi, co oznacza, że basen został oficjalnie oddany do użytku.

     Uroczystość rozpoczęła się od wspomnianego symbolicznego przecięcia wstęgi, do którego Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska – Gąsiewska wraz ze Starostą Stanisławem Jagiełło zaprosili: Katarzynę Sobierajską – Wiceminister Sportu i Turystyki, Marcelego Niezgodę – Wiceministra Rozwoju Regionalnego, Jarosława Żaczka – Posła na Sejm RP, Mariana Starownika – Wicewojewodę Lubelskiego, Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Grzegorza Kapustę – Radego Sejmiku Wojewódzkiego, Grzegorza Sobolewskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Babisza – Lubelskiego Kuratora Oświaty, ks. kan. Krzysztofa Czyrkę, ks. Tadeusza Lamenta, ks. prałata Stanisława Burzca, Stanisława Miłosza – byłego Burmistrza Ryk, radnego Rady Powiatu, Zbigniewa Miłosza – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rykach, Wojciecha Kosika – Prezesa Zarządu Firmy INSTALBUD oraz Arkadiusza Dąbrowskiego – Dyrektora Powiatowej Pływalni. Przecięcia wstęgi dokonali również gospodarze powiatu: Hanna Czerska-Gąsiewska i Stanisław Jagiełło.

     Starosta wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu przekazali na ręce Arkadiusz Dąbrowskiego klucze do pływali, życząc dyrektorowi jak największej liczby użytkowników basenu.

     Nim goście weszli na teren obiektu, pływalnię poświęcił ks. Kan. Krzysztof Czyrka – Dziekan Dekanatu Ryckiego, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach, w asyście ks. Tadeusza Lamenta – diecezjalnego duszpasterza ds. sportu, proboszcza parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Starym Bazanowie oraz ks. prałata seniora Stanisława Burzca.

     Budowa nowoczesnego obiektu sportowego, jakim jest kryta pływalnia to bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich mieszkańców Powiatu Ryckiego – powiedziała podczas powitania uczestników konferencji H. Czerska-Gąsiewska - Obiekt ten to nie tylko piękny element architektury miasta i wspaniale zagospodarowany obszar, lecz wyraźny, namacalny znak rozwoju wielu dziedzin życia mieszkańców.Wpłynie on na rozwój sportowych umiejętności i zainteresowań dzieci i młodzieży, a tym samym otworzy im drogę do sukcesów w tym zakresieParafrazując słynne słowa Prezydenta Kennediego: Nie pytaj, co twój Naród może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla swego Narodu” – można śmiało stwierdzić, że budowa pływalni zapewni mieszkańcom Powiatu Ryckiego wszechstronny rozwój.

     Oprócz znamienitych gości, którzy dokonali przecięcia wstęgi, zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli również m.in.: Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Paweł Pikula – Starosta Lubelski, gen. bryg. Marian Jeleniewski  - Dowódca 4 SLSz w Dęblinie, gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel – Komendant-Rektor WSOSP w Dęblinie, st. insp. Dariusz Łubianka – Zastępca Komendant Powiatowej Policji w Rykach, st. bryg. Krzysztof Miłosz – Komendant KP PSP w Rykach, przedstawiciele władz samorządu powiatu ryckiego poprzedniej i obecnej kadencji, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad miast i gmin z terenu powiatu ryckiego, przedstawiciele placówek oświatowych, organizacji społecznych i politycznych, przedsiębiorcy, uczniowie, sportowcy oraz naczelnicy Starostwa Powiatowego w Rykach.

     Cieszymy się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i jesteście w dniu dzisiejszym z nami. Chciałbym w tym miejscu serdecznie powitać również Wojciecha Kosika – Prezesa Zarządu Firmy INSTALBUD wykonawcę inwestycji, którego dzieło dziś podziwiamy – powiedział Starosta S. Jagiełło –Nowa pływalnia, która już od jutra zacznie tętnić życiem jest nowoczesnym i dobrze wyposażonym obiektem sportowym. To zasługa wielu osób, którym       w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować. Sukces ma wielu ojców, ale w przypadku tej inwestycji jest to jak najbardziej trafne stwierdzenie. Chcielibyśmy wyróżnić kilku z nich pamiątkowymi statuetkami.

     Starosta i Przewodnicząca Rady Powiatu wręczyli statuetki z wyrazami wdzięczności za pomoc i wsparcie w realizacji inwestycji na każdym jej etapie od momentu złożenia wniosku do dnia dzisiejszego, następującym osobom: Marcelemu Niezgodzie, Zarządowi Województwa Lubelskiego, Grzegorzowi Kapuście, Jarosławowi Żaczkowi, Radzie Miejskiej w Rykach oraz Jerzemu Gąsce – Burmistrzowi Ryk, dyrektorowi, kierownictwu i pracownikom Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Krzysztofowi Popińskiemu, Wojciechowi Kosikowi oraz Józefowi Sarosiekowi.

     Statuetka z podziękowaniami przygotowana była również dla śp. Leszka Filipka – byłego Starosty Ryckiego, którą odebrała córka Sandra i syn Hubert. Wiemy wszyscy, że to właśnie Leszek zdecydował o złożeniu wniosku o dofinansowanie na ten basen i wiemy wszyscy jak bardzo chciał, aby obiekt powstał, niestety nie dane mu było tego doczekać – powiedział Stanisław Jagiełło.

     Podczas konferencji z pośród zaproszonych gości głos zabrali: Marceli Niezgoda, Jarosław Żaczek, Katarzyna Sobierajska, Sławomir Sosnowski, Krzysztof Babisz, Grzegorz Kapusta i Marian Starownik.

     Niestety nie wszyscy goście mogli przybyć na konferencję, ale na ręce Przewodniczącej Hanny Czerskiej-Gąsiewskiej i Starosty Ryckiego Stanisława Jagiełło skierowali adresy okolicznościowe. Gratulacje i życzenia jak najlepszych rezultatów w funkcjonowaniu pływali przysłali: Joanna Mucha – Minister Sportu i Turystyki, Tadeusz Sławecki – Minister Edukacji Narodowej, Beata Oczkowicz - Wiceminister Infrastruktury, Genowefa Tokarska - Poseł na Sejm RP, Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego, Marek Chciałowski – Starosta Garwoliński oraz Jerzy Gąska – Burmistrz Ryk.

     Starosta wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu i Radnym Sejmiku Wojewódzkiego Grzegorzem Kapustą przygotowali dla wszystkich niespodziankę, a mianowicie przeprowadzili pierwsza próbę obiektu – trzymając się za ręce wszyscy troje skoczyli do basenu. Tym samym dotrzymali obietnicy danej Marszałkowi Krzysztofowi Hetmanowi podczas wręczenia umowy na dofinansowanie budowy pływalni.

     W dalszej części konferencji Arkadiusz Dąbrowski – dyrektor obiektu, przedstawił zakres działań, jakie zostały zrealizowane w ramach projektu „Budowa pływalni powiatowej w Rykach”. Realizacja tak potężnego przedsięwzięcia, jakim jest budowa krytej pływali, była możliwa dzięki dofinansowaniu ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – przypomniał A. Dąbrowski - Wartość projektu to ponad  13 mln zł, z czego blisko 10 mln zł stanowią środki z RPO WL. Wniosek o budowę pływalni został złożony przez Powiat Rycki, który jest beneficjentem projektu, a jednocześnie inwestorem. Obiekt posiada m.in.: basen pływacki o wymiarach 25x12,5 m ze zmienną głębokością od 1,2m do 1,8m, basen do nauki pływania z częścią rekreacyjną, zjeżdżalnię o długości około 100 m z lądowiskiem, brodzik dla dzieci oraz dwie wanny z hydromasażem.

     Konferencję uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Przed uczestnikami spotkania zaprezentowało się trio gimnastyczne „Bezkręgowce” z Klubu 4 SLSz i Gimnazjum nr 2 w Dęblinie, Zespół Taneczny „Neonówki” z ZSZ nr 2 w Dęblinie, Zespół „Green Flow” z Ryk, Zespół „Leo Dance” z ZPO w Leopoldowie oraz wokalistki z ZSZ nr 2 w Dęblinie.

W załączeniu prezentacja o projekcie, niebawem zaś kilka zdjęć z konferencji.

Załącznik: