Zaproszenie do składania ofert na najem otwartej powierzchni użytkowej

Pływalnia Powiatowa w Rykach zaprasza do składania ofert na najem powierzchni użytkowej o wymiarach 10 - 12 m2 w holu przy przebieralniach (strefa płatna) obiektu sportowego – pływalni, przy ul. Janiszewskiej 2 w Rykach, z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności spójnej z usługami oferowanymi przez Pływalnię Powiatową w Rykach.

 

 

Załącznik: